Outsourcing BHP

ości nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy

Dodane: 24-02-2020 09:07
Outsourcing BHP bhp-pulsar.pl

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy, w skrócie PIP, jest polskim organem nadzoru oraz kontroli prawa dotyczącego pracy. Państwowa Inspekcja Pracy czuwa w szczególności nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów, które dotyczą zatrudnienia i innej pracy


© 2019 http://estetyczna-dermatologia.wroclaw.pl/