W układzie krzyżowym oba strumienie

palnik na olej przepracowany palnik na olej przepracowany
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku. Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Ch.